Tietosuojaseloste

Kukkian Keidas Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste (Päivitetty 27.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Kukkian Keidas Oy
Tesoman valtatie 26
33300 Tampere

2. Yhteysosoite rekisteriä koskevissa asioissa

info(at)kukkiankeidas.fi

3. Rekisterin nimi

Kukkian Keidas Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Rekisteröidyt

Osakkaat, asiakkaat, tavarantoimittajat, työsuoritusten toimittaja ym.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitäminen ja henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Kukkian Keidas Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen. Sopimus syntyy, kun asiakas tekee tilavarauksen Kukkian Keitaan tiloista.

Rekisterin perusteella toteutettava suoramarkkinointi ja tiedot perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen sekä tietoihin. Vastaanottaja voi halutessaan myös kirjautua pois suoramarkkinoinnista.

Rekisterin tietoja käytetään Kukkian Keidas Oy:n toimintatarkoituksiin, tilojen käyttöpalveluun laskutukseen ja käyttäjien turvallisuuden varmistamiseen. Vain rajatut tarkoituksenmukaiset tiedot säilytetään ja tarpeettomat tiedot poistetaan kun esim. varattu leiri on pidetty tai käyttökausi on päättynyt. Tietoja käytetään vain tarkoituksenmukaisesti, eikä esim. allergia ym. vastaavia tietoja yhdistetä henkilönimiin, eikä säilytetä käyttötarpeen jälkeen. Vain tarkoituksenmukaisia tietoja, jotka ovat tarpeen toimintaan ja turvallisuuteen kerätään.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Kukkian Keidas Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Yhteisö, yhtiö tai vastaava
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Kaupunki/Postitoimipaikka

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteröidyistä kerätään tilavarauksen yhteydessä joko sähköpostivarauksen tai nettivarauslomakkeelta. Tietoja voidaan täydentää tarvittaessa myös puhelimitse käytyjen keskustelujen perusteella.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta tai siirretä muihin kuin viranomaisten esim. majoitusseuranta tai leirien ruokahuollon ja turvavastaavien tietoon. Tiedot ovat vahvasti suojattuja ja palomuuri-/ salasanasuojauksen takana asianmukaisessa EU:n Tietosuoja-asetuksen vaatimassa käyttöympäristössä ja tietoja käsittelevät vain tehtävään nimetyt henkilöt, jotka ovat perehdytetyt Tietosuojakäsittelyyn.

Tietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Nettivarauslomakkeella tehdyistä varauksista ja tiedusteluista tallennetaan tilapäinen varmuuskopio Kukkian Keidas Oy:n verkkosivuston sisällönhallintajärjestelmään, jonne on pääsy vain sivuston ylläpitäjällä ja pääkäyttäjällä. Sisällönhallintajärjestelmä on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Nettivarauslomakkeen varmuuskopiot poistetaan neljä kertaa vuodessa.

Tietokoneiden kiintolevyillä säilytettävät tiedot on suojattu vahvoilla salasanoilla ja tietoturvaohjelmat ja käyttöjärjestelmät päivitetään säännöllisesti.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään vain asiakas- / käyttäjäsopimuksen aktiivisen ajan tai asiakkaan- / käyttäjän luvalla toistaiseksi. Asiakkaalla on mahdollisuus itse kirjautua pois rekisteristä tai pyytää kirjallisesti tietojansa nähtäväsi tai oikaisua tai poistamista.

11. Tietojen käsittelijät

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kukkian Keidas Oy:n asiakasrekisteri ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä Kukkian Keidas Oy:n edustajiin lähettämällä sähköpostiosoitteeseen Info(at)kukkiankeidas.fi yhteydenottopyynnön.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli Kukkian Keidas Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste muuttuu, löydät muutokset selosteesta päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme muutoksista myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

 

Evästeet ja sivuston käyttöanalytiikka

Eväste (joskus myös keksi, engl. cookie) on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.

Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä.

Evästeitä on kahta lajia, istuntokohtaisia (engl. session cookie) ja pysyviä (engl. persistent cookie). Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat kun käyttäjä lopettaa istunnon web-palvelussa, ja pysyvät evästeet säilytetään määrättyyn aikarajaan asti tai kunnes käyttäjä ne tuhoaa. Selaimet lähettävät evästeen vain sille palvelimelle, joka on sen alun perin käyttäjälle lähettänyt.

Kukkian Keidas Oy käyttää evästeitä verkkosivustonsa käyttöanalytiikan tukena. Varsinainen käyttöanalytiikka toteutetaan Google Analytics -palvelun avulla.  Käyttöanalytiikan tarkoituksena on selvittää

 • kuinka monta uutta ja kuinka monta palaavaa kävijää sivustolla käy
 • mistä päin kävijät ovat
 • kuinka kauan kävijät keskimäärin viipyvät sivustolla
 • mitä sivuja käytetään eniten.

Käyttäjää ei voida tunnistaa käyttöanalytiikan perusteella. Verkkosivuston käyttöanalytiikan tietoja ei myöskään voida yhdistää vierailun aikana varauslomakkeen avulla tehtäviin yhteydenottoihin.